Logo

#

BKMR

Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle biletkunstarar som anten er busett i, eller er nært knytt til Møre og Romsdal. BKMR sitt formål er å ivareta biletkunstnarane sine faglege, økonomiske og sosiale interesser i Møre og Romsdal.

Kontakt oss

bkmr.leiar@gmail.com