Logo

Archive for januar, 2015

BROWSING BEAUTY: ÅPNING FREDAG 16.1. 2015 KL 19:00

Browsing Beauty, Sigi Torinus og Andrea Sunder Plasmann.

Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) kommer til Ålesund med dette internasjonale multimedia – prosjektet som tar for seg skjønnhet.

Med modernismens gjennombrudd i kunsten ble vektleggingen av skjønnhet skjøvet i bakgrunnen. Gjennom multimedia-prosjektetBrowsing Beauty vil Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) endre på dette. De ønsker å rette fokus på skjønnheten som en grunnleggende drivkraft i livet ved å undersøke dens flyktige og tilfeldige karakter, i stadig endring i tid og rom. Browsing Beauty utforsker de uventede relasjonene og dialogene som oppstår i møtet mellom kjente og ukjente oppfatninger av skjønnhet. Hver utstilling er unik, med et særegent stedsspesifikt tema for hvert nytt visningssted. Browsing Beauty ble første gang vist i Australia, og har siden blitt gjennomført ulike steder verden over.

Utstillingen vises fra 16. januar til 1. mars 2015

Kurator: Tove Lande


MRK Utstillingsåpning torsdag 15. januar klokka 19.

Lillian Tørlen «In the Wake of Standing Still»

Publisert 12-01-2015Årets første utstilling på Møre og Romsdal kunstsenter er en utstilling der vår oppfatning av rommet utfordres.

Lillian Tørlen tar utgangspunkt i våre fysiske omgivelser i sine arbeider, og jobber stedsspesifikt. Ved å endre de fysiske omgivelsene lar hun publikum møte en ny romlig virkelighet i skjæringspunktet mellom skulptur og arkitektur.
I stedet for å bringe objekter inn i rommet er Tørlens verk sterkt tilstede på en måte som kan speile våre egne følelser. Publikum blir grepet av selve rommet, og verket kan ses som ikke bare en fysisk tilstedeværelse, men også en manifestasjon av en indre tilstand.  I møte med Tørlens verk åpnes det for refleksjon rundt hvordan vi forholder oss til den fysiske virkeligheten vi er en del av. Det er sjelden vi stiller spørsmål ved våre vante omgivelser, men i utstillingen ”In the Wake of Standing Still” utfordres tryggheten ved de fire veggene som normalt omgir oss. Tørlens installasjoner åpner for undringen, og bringer i seg selv flere spørsmål enn svar. Nettopp der ligger deres fascinasjonskraft.
«Mange av verkene mine har hatt sitt utgangspunkt i en interesse for de ofte utviskede skillelinjene mellom det kunstige og det naturlige. Gjennom fiktive endringsstrukturer ønsker jeg å gi inntrykk av noe autonomt og ukontrollerbart i våre menneskeskapte – og styrte – bylandskap og konstruksjoner.»
 
 
Lillian Tørlen kommer fra Ålesund og har gått på Ålesund kunstskole. Hun har en bachelorgrad fra Central St. Martin’s College of Art & Design i London og en mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo, hvor hun gikk ut i 2011. Hun har tidligere deltatt på Third European Triennale for Ceramics and Glass, og stilt ut ved KODE i Bergen. Dette er hennes første separatutstilling i Møre og Romsdal.

Godt Nytt kunstÅR 2015

Nyttårsønskje i BKMR - Møre og Romsdal kunstnerstipend blir gjort om til eit to årig arbeidstipend. Dette skal vi arbeide for!